Toisen asteen ammatilliset opinnot

Perustutkinnot

Matkailu- ja ravintola-alalla on kaksi ammatillista perustutkintoa.

Matkailualan perustutkinto

 •  majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)
 •  matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija)
 •  matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)


Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

 • asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija)
 • ruokapalvelun osaamisala (kokki)

Perustutkinnon voi suorittaa eri puolilla Suomea. Perustutkinnon lisäksi voi suorittaa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.


Ammattitutkinnot

 • Matkailupalvelujen ammattitutkinto
 • Opastuspalvelujen ammattitutkinto
 • Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto
 • Ruokapalvelujen ammattitutkinto


Erikoisammattitutkinnot

 • Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto


Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu ensisijaisesti jo alalta kokemusta hankkineille, erikoistuvaa osaamista tarvitseville tai hankitun osaamisen näyttäjille.

Tutustu tutkintojen perusteisiin Opetushallituksen ePerusteista.
 

Kouluttautuminen oppisopimuksella

Yksi mahdollisuus valmistua ammattiin on suorittaa yllä lueteltuja alamme perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja oppisopimuksella. Oppisopimuksessa on mukana aina kolme osapuolta: työnantaja, opiskelija ja alan ammatillinen oppilaitos koulutuksen järjestäjänä. Opiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla töitä tehden eli työnantaja antaa töitä keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa tesin mukaisella palkalla. Lisäksi opiskelija opiskelee alan oppilaitosten tarjoamia käytännön työhön valmentavia tai täydentäviä tietopuolisia opintoja siinä määrin kuin hän tarvitsee tutkinnon tavoitteet saavuttaakseen. Oppilaitosten tarjoamat opiskelumuodot ovat joko verkko-opintoja tai lähiopetuspäivinä tapahtuvaa oppimista. Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin.

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde työnantajan ja työntekijän välillä. Jos työntekijällä on jo toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, sen ehdot pysyvät ennallaan ja oppisopimuksesta tehdään sen lisäksi määräaikainen erillinen sopimus. Oppisopimuksella voi opiskella joko koko tutkinnon tai osia siitä. Myös yrittäjillä on mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, jota päivitetään opintojen ajan. Koska jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta ja työpaikka, syntyy opiskelijan opinnoista aina yksilöllinen suunnitelma. Niinpä ei voida sanoa tarkasti, kuinka kauan kunkin tutkinnon suorittamiseen menee. Kestosta voidaan kertoa vain suuntaa antavaa tietoa: perustutkinnosta valmistutaan noin 1-3 vuoden kuluessa sekä ammatti- että erikoisammattitutkinnoista noin 1-1,5 vuodessa.

Katso lisätietoja www.oppisopimus.fi ja toisen asteen oppilaitosten nettisivuilta.

 

Alan opintoja tarjoavia toisen asteen oppilaitoksia

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
Ammattiopisto Tavastia
Careeria
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
JEDU koulutuskeskus
Jyväskylän ammattiopisto Gradia
Kainuun ammattiopisto
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Luksia
Mäntän seudun koulutuskeskus
Optima
Oulun Seudun ammattiopisto Osao
Perho Liiketalousopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Prakticum
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Salon seudun ammattiopisto
Sedu
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Vantaan ammattiopisto Varia
Vaasan ammattiopisto Vamia

Katso lisää opintopolusta.

 

Terveisiä ravintola-alasta kiinnostuneille alan ammattilaisilta ja opiskelijoilta