Alan tutkinnot

Opintopolut

Alan ammatteihin johtaa monta eri polkua.

Voit hakeutua ammatilliseen oppilaitokseen suorittamaan alan perustutkintoa ja valmistua esimerkiksi kokiksi, tarjoilijaksi, vastaanottovirkailijaksi tai matkailupalvelujen tuottajaksi.

Lukion tai ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattikorkeakouluun suorittamaan restonomin tutkintoa tai yliopistoon matkailututkimuksen tai kansainvälisen matkailumarkkinoinnin ja johtamisen maisteriohjelman.

Matkailu- ja ravintola-alan opinnot soveltuvat hyvin myös oppisopimuskoulutukseen.

Opintopolku.fi -palvelussa voit selata kaikkia matkailualan koulutusmahdollisuuksia Suomessa.

Ammatilliset opinnot

Matkailu- ja ravintola-alalla on kaksi ammatillista perustutkintoa.

• Matkailualan perustutkinto
 – majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)
 – matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija)
 – matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
– asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija)
– ruokapalvelun osaamisala (kokki)

Matkailualan perustutkinnon suorittaneet valmistuvat majoitus- ja matkailupalvelujen tuottajiksi sekä ravintola- ja catering-alan tehtäviin. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet opiskelijat työskentelevät esimerkiksi ravintoloissa, matkatoimistoissa, matkailukeskuksissa, hotelleissa ja lentoaseman lähtöselvityksessä.

Matkailualan perustutkinto kestää yleensä 3 vuotta ja sen voi suorittaa eri puolilla Suomea. Matkailualan perustutkinnon lisäksi voi suorittaa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai opiskella alaa oppisopimuskoulutuksessa.


Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Matkailu- ja ravintola-alan perustutkintojen lisäksi on olemassa matkailualan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu ensisijaisesti jo alalta kokemusta hankkineille, erikoistuvaa osaamista tarvitseville tai hankitun osaamisen näyttäjille.

Ammattitutkinnot

• Matkailupalvelujen ammattitutkinto
• Opastuspalvelujen ammattitutkinto
• Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto
• Ruokapalvelujen ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

• Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
• Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

 

Tutustu tutkintojen perusteisiin Opetushallituksen ePerusteista.
 

Oppisopimuskoulutus

Yksi mahdollisuus valmistua ammattiin on oppisopimuskoulutus, jossa voi suorittaa alamme perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös yrittäjillä on mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla.

Tutustu matkailualan opintoihin ammattiopistossa tämän opiskelijaesittelyn avulla.

Oppisopimuskoulutus on tutkintoon valmistavassa/johtavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 2-4 vuotta. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus voidaan ottaa huomioon. Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssä oppimisen ajalta sekä taloudellista tukea tietopuolisen opetuksen ajalta.

Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin. Oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee oman alueesi oppisopimustoimisto ja oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset.
Katso lisätietoja: www.oppisopimus.net

 

Alan opinnot ammattikorkeakoulussa

Korkeakoulutasoisen koulutuksen eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pääsyvaatimuksena on toisen asteen tutkinto joko lukiosta tai ammattikoulusta.

Ammattikorkeakouluissa matkailualan koulutusohjelmien laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto 3,5–4,5 vuotta. Tutkintoon sisältyy työharjoittelua yrityksissä. Matkailun koulutusohjelmasta valmistuneen tutkintonimike on restonomi.

Ammattikorkeakoulussa matkailualaa voi opiskella useassa koulutusohjelmassa: hotelli- ja ravintola-alan, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon, matkailun, matkailun liikkeenjohdon, palveluliiketoiminnan johtamisen sekä ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelmissa.

Restonomin tutkinto on laaja-alainen ja vaihteleva. Koulutusohjelmissa voi olla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja niiden sisältö voi vaihdella myös korkeakouluittain. Tutkinnon suorittanut voi erikoistua esimerkiksi matkailualalle, ruokatuotannon johtamiseen tai hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoon.

Matkailun koulutusohjelmasta valmistunut restonomi voi työskennellä muun muassa matkailupalvelujen suunnittelun, kehittämisen, tuottamisen ja markkinoinnin parissa. Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman suorittanut restonomi puolestaan saattaa työllistyä esimerkiksi matkailualan yrityksen markkinointipäällikkönä, hotellin esimiestehtävissä tai matkailuyrittäjänä.

Restonomin tutkinnon jälkeen ammattikorkeakouluopintoja voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja sen voi suorittaa myös työn ohessa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK). Tutustu restonomikoulutukseen alaa opiskelleiden Annin ja Kristan kertomana tällä videolla.

 

Opinnot yliopistotasolla

• Matkailututkimus, Lapin yliopisto

Matkailualaa voi korkeakoulutasolla opiskella myös yliopistossa. Lapin yliopistossa voi suorittaa joko yhteiskuntatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon matkailututkimuksessa

Matkailututkimus on ainutlaatuinen oppiaine Suomessa; voit opiskella sitä yliopistollisena pääaineena ainoastaan Lapin yliopistossa. Pääaineopiskelijat voivat suuntautua joko matkailun liiketoimintaosaamiseen, matkailun kulttuurintutkimukseen tai luontomatkailuun.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sekä Lapin yliopiston yhteistyö mahdollistavat sen, että opintoja voi ristiinvalita Lapin ammattikorkeakoulun, yliopiston ja matkailuopiston puolelta.

Tutkinnon suorittaneet työllistyvät esimerkiksi matkailualan asiantuntijoiksi kunnallisiin, valtiollisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin sekä elinkeinoelämän palvelukseen. Tutustu matkailututkimuksen oppiaineeseen Etelä-Suomesta Rovaniemelle muuttaneen Ennin blogikirjoituksessa.

 

• Northern Tourism -maisteriohjelma, Lapin yliopisto

Englanninkielisessä kaksivuotisessa Northern Tourism -maisteriohjelmassa opiskellaan 30 opintopisteen verran arktisen alueen yliopistojen yhteisiä opintoja. Opinnot koostuvat kenttäkurssista ja verkko-opinnoista, ja ne tarjoavat kansainvälisen näkökulman matkailuun sekä pohjoisen ulottuvuuden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Opettajina toimivat arktisen alueen johtavat matkailututkijat.

 

• TourCIM-maisteriohjelma, Lapin yliopisto

Englanninkielisessä, kaksivuotisessa maisteriohjelmassa Tourism, Culture and International Management (TourCIM) perehdytään kansainvälisten kulttuurituotteiden ja -palvelujen kehittämiseen sekä johtamiseen. Lisäksi opiskelija saa opintojen kautta kokemusta kulttuurienvälisessä ja monimuotoisessa ympäristössä työskentelystä sekä syventää ymmärrystään vastuullisuuden periaatteiden noudattamisesta matkailubisneksessä.

 

• Tourism Marketing and Management, Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella voi suorittaa englanninkielisen matkailuliiketoimintaan erikoistuneen kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tourism Marketing and Management -ohjelmassa. Tutkinto tarjoaa opiskelijoille polun matkailuliiketoiminnan kehittämistehtäviin matkailun alueorganisaatioissa sekä asiantuntijaorganisaatioissa.

 

 

Interested in Tourism studies?

 

This page contains information about Tourism and Hospitality studies available in Finland. You can study Tourism in multiple vocational colleges, universities of applied sciences and universities.

There are also courses such as the Arctic Guide training providing you with information concerning the special features and significance of the travel industry in Lapland.

Master’s Degree Programme in Northern Tourism

Master’s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management

Master’s Degree Programme in Tourism Marketing and Management

Missä voit opiskella alaa?

Matkailualan koulutusohjelmia tarjoavia ammattioppilaitoksia

Etelä-Savon ammattiopisto
Jyväskylän ammattiopisto
Kainuun ammattiopisto
Lapin matkailuopisto
Mikkelin ammattiopisto
Oulun Seudun ammattiopisto
Perho Liiketalousopisto
Vantaan ammattiopisto Varia
Vaasan ammattiopisto

Tutustu kattavampaan matkailualan koulutusta tarjoavien ammattioppilaitosten listaukseen täällä.

Matkailu- ja ravitsemisalan opintoja tarjoavia ammattikorkeakouluja

Mikkelin ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Laurea -ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu

 

Matkailualan opinnot yliopistossa

Lapin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

 

Muu matkailualan koulutus

Matkailu- ja palvelualoille löytyy lisäksi kattava määrä muuta koulutustarjontaa, kuten opistotasoista koulutusta, aikuiskoulutusta ja erilaisia täydentäviä kursseja.

Matkailu- ja palvelualojen koulutukset

Matkailualan passit ja täydentävät koulutukset

Hygieniapassi

Matkailualan turvallisuuspassi


Lisätietoja tutkinnoista, ammateista ja opiskelusta

Opintopolku.fi
Kunkoululoppuu.fi

Tutustu matkailu-, ravintola-ala- ja kaupan alan Kun koulu loppuu -lehteen (pdf).

Tutustu Kun koulu loppuu 2019 -esitteeseen, jossa matkailu- ja ravintola-ala esittäytyy sivulla 25 (pdf).