Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Lomaa voi siirtää jo ensimmäisestä sairauspäivästä

29.01.2013


Hallitus on antanut vuosilomalain muuttamista koskevan lakiesityksen eduskunnalle. Muutokset koskevat viikko- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lomapalkan laskentaa eräissä erityistilanteissa sekä työntekijän oikeutta siirtää vuosilomaa loman aikana tapahtuneen sairastumisen vuoksi. Muutosten taustalla ovat EU-tuomioistuimen ratkaisut.

Nykyisin lomalla sairastunut työntekijä saa vuosilomaansa siirrettyä vasta seitsemän sairauspäivän jälkeen. Lakiehdotuksen mukaan siirto-oikeus koskisi jo ensimmäistä sairauspäivää.

Lomapalkan laskentaa koskevalla mahdollisella lakimuutoksella ei ole välittömiä vaikutuksia MaRan työehtosopimusaloilla.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2013.

Lisätietoja MaRan työmarkkinaosastolta


Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake