Valtiokonttori on havainnut kustannustuen käsittelyssä käytettävissä palkkatiedoissa teknisen virheen, jonka vuoksi osa kustannustukihakemuksista käsitellään uudelleen. 

Valtiokonttori on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan kustannustuen laskennassa käytettävät palkkatiedot huhti- ja toukokuulta 2020 oli poimittu tulorekisterin tiedoista palkanmaksukauden sijaan maksupäivän mukaan. Asia koskee pientä osaa kustannustukiasiakkaista.

Valtiokonttorin mukaan osalle asiakkaista uudelleenkäsittely tarkoittaa, että myönnetyn kustannustuen määrä kasvaa ja osalta kustannustukea joudutaan perimään takaisin.

Kaikki yritykset, joita uudelleenkäsittely koskee, ovat Valtiokonttorin tiedossa. Valtiokonttori on näihin yrityksiin suoraan yhteydessä. Yritysten ei tarvitse tehdä itse uutta hakemusta, eikä ottaa itse yhteyttä Valtiokonttoriin. Uudet päätökset valmistellaan viipymättä.

 

Valtiokonttorin tiedote