Eduskunta hyväksynee koronapassin käyttöä koskevan lainsäädännön tämän viikon lopulla. Koronapassia voivat käyttää ravintolat, joihin kohdistuu tartuntatautilain 58 a §:n 2 tai 3 momentin nojalla määrätyt rajoitukset. Edellyttämällä asiakkailtaan koronapassia ravintola voi välttää koronarajoitukset.

Käytännössä koronapassin käyttö rajoitusten vaihtoehtona koskee tällä hetkellä vain leviämisvaiheen eli kiristettyjen rajoitusten alueella sijaitsevia ravintoloita. Näihin kohdistuu valtioneuvoston asetuksella säädetyt aukioloaikaa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkojen määrää koskevat rajoitukset sekä istumapaikkaa pöydän tai muun tason ääressä koskevat vaatimukset. 

 

Koronapassilla asiakas osoittaa, että

  • on saanut täyden rokotussarjan vähintään 7 vuorokautta aiemmin tai

  • on saanut negatiivisen koronatestituloksen enintään 72 tuntia aiemmin tai

  • on sairastanut koronan enintään kuusi kuukautta aiemmin.

 

Koronapassin esittämisvelvollisuus ei koske alle 16-vuotiaita. Ravintolan tulee kuitenkin aina varmistua siitä, että ilman koronapassia tuleva asiakas on alle 16-vuotias.

 

Lue koko jäsenohje kirjautumalla sivustolle.