Konkurssilakia muutettiin toukokuun 2020 alussa tavoitteena suojata koronakriisin seurauksena maksuvaikeuksiin joutuneita terveitä yrityksiä konkursseilta. Yritystä ei ole voitu asettaa konkurssiin sillä perusteella, että se ei ole noudattanut velkojan antamaa konkurssiuhkaista maksukehotusta. Säännöksen voimassaolo lakkaa tammikuun lopussa 2021.

Konkurssilain lausuntokierroksella olevassa lakiehdotuksessa suojaa ollaan poistamassa. Lakiehdotuksen mukaan konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen muodostaisi maksukyvyttömyysolettaman, jos velallinen ei ole kuukauden kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Normaalioloissa määräaika on viikko.

Oikeusministeriön valmisteleman lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2021. Esitetyssä muodossa toteutuessaan laki uhkaa aiheuttaa matkailu- ja ravintola-alalla konkurssiaallon keväällä 2021.

MaRa on lausunnossaan vaatinut konkurssilain nykyisen velallisyrityksiä suojelevan poikkeuksen soveltamisen jatkamista ainakin 30.6.2021 asti.

 

MaRan lausunto oikeusministeriölle