Ravitsemisliikkeiden tiukimmat rajoitukset tulevat voimaan myös Ahvenanmaalla 23.12. lukien.

De strängaste begränsningarna för förplägnadsrörelser träder i kraft också på Åland från och med 23.12.

 

Lue koko jäsenohje kirjautumalla sivustolle.