Ravintolat voidaan avata 1.6.2020 määrätyin rajoituksin. Rajoitukset koskevat muun muassa aukioloaikaa, anniskeluaikaa ja sisätilojen asiakaspaikkojen enimmäismäärää. MaRa valmistelee parhaillaan asetukseen perustuvaa omavalvontaohjetta ravintoloille.  

1.6. avautuvien ravintoloiden toiminnan rajoitukset perustuvat tartuntatautilakiin ja sen nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen. Lakiesitys on annettu 19.5. eduskunnalle ja se on parhaillaan eduskunnan valiokuntien käsittelyssä. Jos lainsäädäntöprosessi eduskunnassa etenee suunnitellusti, lakiesitys hyväksytään eduskunnassa ensi viikon alkupuolella.

MaRan tekeillä olevan omavalvontaohjeen perusteella ravintolayritykset voivat luoda omaan ravintolaansa ja liikeideaansa sopivia toimintatapoja. Ohje julkaistaan MaRan jäsensivuilla, kun valtioneuvoston asetus on hyväksytty.

Laki ja sen nojalla annettava asetus edellyttävät ravintoloilta omavalvontasuunnitelman laatimista tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.