Kirjaudu MaRan jäsensivuille

unohdin salasanani

Yritysjohdon ja yrittäjien ammattilehti


Vitriini on arvostettu matkailu- ja ravintola-alan ammattilehti, joka on suunnattu yrittäjille ja liikkeenjohdolle.

Vitriini kertoo matkailu- ja ravintola-alasta bisneksenä.

Kirjaudu jäsentunnuksilla ja siirry Vitriinin lukusaliin kantta klikkaamalla.


 

Matkailun kansainvälinen kilpailukyky kuntoon

– Suomen matkailu ottaa jatkossakin osansa maailman matkailun kasvusta, kunhan valtio keskittyy yksittäisten hankkeiden ja tukien sijaan kokonaisvaltaisesti kasvun esteiden poistamiseen ja hintakilpailukyvyn palauttamiseen, Rukakeskus ja Pyhätunturi Oy:iden hallituksen puheenjohtaja Kari Jussi Ahon sanoo.

 

Naapurimaista mallia ruokamatkailun edistämiseen

Bocuse d´Or-kilpailussa neljänneksi sijoittuneen Matti Jämsénin mukaan myös valtion panosta tarvitaan kasvattamaan Suomen tunnettuutta ruokamaana.

 

Ravintolaruoan allergeenit kerrottava asiakkaalle

Ravintoloiden on huhtikuun alusta lähtien annettava kuluttajille tietoa ruoka-annoksen sisältämistä allergeeneista. Minimissään se tarkoittaa ruokalistalla tekstiä, jossa kerrotaan, että lisätietoja annosten sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista saa henkilökunnalta.

 

Viisi prosenttia Viron matkustajista tuo puolet alkoholista

Alkoholin matkustajatuonnista on tullut koko Suomen kansan harrastus. Suurimman osan alkoholista tuo kuitenkin vain pieni joukko matkustajista. Suurimmat erät päätyvät juhlatiloihin – laillisiin tai laittomiin, mutta lainsäätäjää se ei kiinnosta.

 

Pääkirjoitus
Suomestako Pohjois-Euroopan matkailun ykköskohde?

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tammikuussa Matkailun tiekartta -raportin (TEM raportteja 2/2015)  vuosille 2015–2025. Ministeriö asetti matkailulle kovan tavoitteen: Suomi Pohjois-Euroopan matkailun ykköskohteeksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi Ruotsin ohi menemistä. Ruotsissa oli 56 miljoonaa yöpymistä vuonna 2014 ja Suomessa 19 miljoonaa yöpymistä. Tavoitteen saavuttaminen vaatisi erittäin vahvaa valtion panostamista matkailun toimintaedellytysten kehittämiseen. Onko niitä TEM:n raportissa?

TEM käynnisti myös kuusi kärkihanketta, joista tärkeimmät ovat Suomi johtavaksi stopover-maaksi, Finrelax – Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa ja merellinen saaristo tutuksi. Kärkihankkeille on mahdollista saada rahoitusta TEM:ltä. Lisäksi TEM otti tavoitteekseen matkailualan strategisen ohjelman sisällyttämisen seuraavan hallituksen ohjelmaan. TEM:n sitoutuminen ohjelman aikaansaamiseen on erittäin positiivista matkailualalle.

Raportissa on kuvattu oivallisesti matkailualaa ja esitetty lukuisasti oikeita toimia toimialan kehittämiseksi. Useat MaRan esitykset matkailu- ja ravintola-alan toimintaedellytysten parantamiseksi sisältyvät raporttiin. Raportissa kiinnitetään huomio muun muassa kireään verotukseen, saavutettavuuteen, raskaaseen byrokratiaan sekä matkailumarkkinoinnin tärkeyteen niin kotimassa kuin ulkomaillakin.

Raportista puuttuvat kuitenkin keskeiset elementit: Miten hallitus ja ministeriöt sitoutuvat niiden vastuulla olevien asioiden edistämiseen? Mistä löytyy rahoitus raportissa ehdotetuille uudistuksille? Kun näitä elementtejä ei ole mukana, raportin myönteisille ehdotuksille voi käydä kuten voimassa olevalle Suomen kansalliselle matkailustrategialle: se on olemassa paperilla, mutta hallituksen ja ministeriöiden sitoutuminen sekä rahoitus puuttuvat.

Nyt olisi hyvä aika katsoa naapurimaihimme. Norjan valtion laatimassa matkailustrategiassa on mainittu jokaisen ehdotetun toimenpiteen kohdalla, kuinka paljon se maksaa ja myös valtion sitoutuminen rahoittaa ehdotettu toimenpide.

Ruotsissa puolestaan vuosina 2006–2014 toimineet hallitukset panostivat vahvasti kotimarkkinoiden toimintaan. Ne tekivät kolme suurta uudistusta: alensivat työssäkäyvien verotusta enimmillään 2 200 SEK kuukaudessa, puolittivat alle 26-vuotiaista työntekijöistä maksettavat työnantajamaksut ja alensivat ravintolaruoan arvonlisäveroa 13 prosenttiyksiköllä 12 prosenttiin. Näiden toimien johdosta Ruotsin matkailu- ja ravintola-ala on saavuttanut erinomaisia tuloksia: työllisten määrä on kasvanut 52 000 uudella työpaikalla vuodesta 2006 vuoteen 2014. Toimialan viime vuosi oli kaikkien aikojen paras vuosi.

Matkailun tiekartassa on paljon oikeita asioita matkailualan kehittämiseksi. Ruotsin saavuttaminen ja ohi meneminen vuoteen 2025 mennessä on kuitenkin lähes mahdoton tehtävä. Kun TEM on asettanut noin kovan tavoitteen, valtion on myös huolehdittava siitä, että matkailualalla on mahdollisuus saavuttaa se.

Tämä edellyttää merkittäviä parannuksia muun muassa Suomen matkailualan hintakilpailukykyyn, saavutettavuuteen, byrokratian karsimiseen ja matkailun markkinointirahoihin. Ruotsissa vuosina 2006–2014 toimineet hallitukset ovat toimillaan osoittaneet, että panostaminen työllistäviin kotimarkkinoihin tuo toimialan ja yhteiskunnan kannalta erinomaisia tuloksia.

Timo Lappi