Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Vitriini

Vitriini on arvostettu matkailu- ja ravintola-alan ammattilehti, joka on suunnattu yrittäjille ja liikkeenjohdolle. Vitriini kertoo matkailu- ja ravintola-alasta bisneksenä. Kirjaudu jäsentunnuksilla ja siirry Vitriinin näköislehteen kantta klikkaamalla.

 

Vihman vuodet

Vanajanlinna Groupin toimitusjohtaja Pekka Vihma kertoo yrittäjätaipaleensa nousuista ja laskuista. Rajujen sopeuttamisvuosien jälkeen Vanajanlinnan tulevaisuus näyttää jälleen valoisalta.

 

Matkailuviennissä on kotimaisuus kohdallaan

Matkailu nousi viime vuonna globaalin maailmankaupan kolmanneksi suurimmaksi tekijäksi. Myös Suomen matkailun vienti on Venäjää lukuun ottamatta hyvässä kasvussa. Matkailuvienti on kansantalouden ja valtiontalouden kannalta parasta mahdollista vientiä, sillä se tuotetaan lähes kokonaan kotimaassa ja siitä saatavat verotulot jäävät Suomeen.

 
Maahanmuuttajien yritystoiminta kasvaa kohisten

Lähes joka viides majoitus- ja ravitsemisalan yritys Suomessa on maahanmuuttajien hallinnassa. Yritysten kasvu 2010-luvulla on ollut moninkertaista alan keskiarvoon verrattuna.

 

Innostunut kasvuyrittäjä unohtaa usein itsensä

Työeläkeyhtiö Elo tutki syksyllä 2016 suomalaisten yrittäjien työhyvinvointia ja yrityksen menestystekijöitä. Mielekäs työ ja onnistumiset auttavat yrittäjiä jaksamaan. Kuitenkin noin 40 prosentilla yrittäjistä on riski uupua ja noin joka kuudennella yrittäjällä riski on jo toteutumassa

 

Pääkirjoitus

Suomen talous ei kestä vapaamatkustajia

Suomen huoltosuhde muuttuu erittäin epäedulliseen suuntaan. Vielä 1980-luvun alussa 52 työssäkäyvää elätti 48 lasta, eläkeläistä ja muuta ei-työssäkäyvää. Vuonna 2030 tilanne on muuttunut dramaattisesti: 31 työssäkäyvää elättää 69 ei-työssäkäyvää. On sanomattakin selvää, ettei taloutemme kestä tällaista tilannetta. Ainoat tavat korjata tilannetta vuoteen 2030 mennessä ovat työllisyysasteen nostaminen ja työperäinen maahanmuutto.

Samanaikaisesti kun maassamme vallitsee jättityöttömyys jäsenyrityksemme kertovat pahemmasta työvoimapulasta kuin koskaan. Lähes 4 000 ravintola-alan työntekijää on työttömänä pelkästään Uudellamaalla. Tästä huolimatta tarjoilijoita ja kokkeja on lähes mahdotonta saada. Työvoimapulasta kertovat myös sellaiset jäsenyrityksemme, jotka maksavat selvästi yli työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Miten tällainen tilanne on päässyt syntymään? Syitä on monia.

Erityisesti osa-aikaisen ravintolatyöntekijän palkalla on vaikeaa elää etenkin pääkaupunkiseudulla. Kohtuuhintainen asuntotuotanto ei ole pysynyt seudun kasvun vauhdissa. Vuokrat ovat nousseet sietämättömälle tasolle. Ne nousevat edelleen, kun asuntosijoittajat siirtävät asuntonsa Airbnb-käyttöön pois perinteisestä vuokraustoiminnasta.

Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on lisättävä. Poliitikkojen on päätettävä, kestääkö asuntotilanteemme sen, että lähivuosina tuhansia asuntoja siirtyy majoitusliiketoimintaan Airbnb:n välityksellä. MaRan, PAMin ja ravintola-alan yritysten on tehtävä kaikkensa, jotta edellytykset kokoaikaisten työpaikkojen kasvulle paranevat.

Ravintola-alan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaiset palkat eivät ole suuret muihin aloihin verrattuna, mutta siitä huolimatta ravintoloiden henkilöstökulut ovat erittäin korkeat. Ravintoloiden kannattavuus on heikentynyt tuntuvasti tällä vuosituhannella. Käyttökate on puolittunut vuosituhannen alun vajaasta kahdeksasta prosentista. Kustannuskehitys on ollut nopeaa ja useat palveluja rasittavat verot ovat nousseet ravintolaruoan arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

Ravintola-alaan kohdistuvia veroja, palkan sivukuluja ja muusta kuin työnteosta maksettavia korvauksia on alennettava, jotta tulevaisuudessa syntyisi tilaa palkkojen korotuksille.

Nykyinen sosiaali- ja työttömyysturva eivät kaikissa tilanteissa kannusta työn vastaanottamiseen. Huoltosuhteemme muuttuu vuosi vuodelta heikommaksi.

Ulkomailta löytyy hyviä esimerkkejä, miten työllistymisestä tehdään kannattavaa. Hallituksen on purettava kannustinloukkuja ja tehtävä päätöksiä työn vastaanottamisesta, koska näyttää siltä, etteivät työmarkkinaosapuolet kykene tekemään sitä. Myös työperäistä maahanmuuttoa ja työlupien saamista on helpotettava.

Matkailu- ja ravintola-alalla on olennainen osa Suomen työllisyysongelman ratkaisemisessa. Toimialan kasvunäkymät ovat hyvät. Ala tarvitsee lisää ammattitaitoisia ja työhaluisia työntekijöitä. Se kuitenkin edellyttää etenkin hallitukselta kasvua, työn vastaanottamisen ensisijaisuutta ja työntekijöiden toimeentuloa koskevia päätöksiä.

Odottamaan jääminen on vastuutonta. Suomen talous ei kestä vapaamatkustajia.

 

Timo Lappi

 

 

Päivitetty 04.11.2016

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake