Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Matkailutilinpito

Matkailuun kulutettiin Suomessa Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 14,2 miljardia euroa vuonna 2014. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli 28 prosenttia eli yli 4 miljardia euroa.

Matkailuun kulutettiin Suomessa 14,2 miljardia euroa vuonna 2014

Matkailun kokonaiskysynnästä lähes puolet (6,9 mrd. euroa) kohdistui Uudellemaalle vuonna  2014.  Toisena  oli  Lappi  noin 7 prosentin (1,0  mrd.  euron) osuudella kokonaiskysynnästä. Sijoilla 3-5 olivat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja    Pohjois-Pohjanmaa. 71 prosenttia matkailun kokonaiskysynnästä tuli näistä viidestä suurimmasta maakunnasta.

Tuotteittain jaoteltuna matkailukysynnästä kohdistuu 36 prosenttia ostoksiin ja polttoaineeseen ja vajaa kolmannes henkilöliikennepalveluihin kuten lento-, laiva-, juna- ja bussiliikenteeseen. Majoitus- ja ravitsemispalveluihin kohdistuu reilu neljännes matkailukysynnästä. Jäljelle jäävä noin kymmenesosa matkailukysynnästä kohdistuu muihin tuotteisiin kuten matkatoimisto-, kulttuuri-, urheilu- ja virkistyspalveluihin.

Suomalaisten vapaa-ajanmatkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta Suomessa oli 53 prosenttia. Muun matkailukysynnän, kuten työnantajan maksamien matkakulujen ja omien mökkien käytön, osuus oli 17 prosenttia.

Vuonna 2014 tehtiin yhteensä hieman yli 25 miljoonaa kotimaan vapaa- ajanmatkaa, joissa yövyttiin vähintään kerran. Matkoista viidennes oli kestoltaan yli 4 yötä. Majoitusliikkeissä yövyttiin vuonna 2014 yhteensä lähes 20 miljoonaa kertaa. Yöpymisistä 14 miljoonaa oli kotimaisia ja 5,7 miljoonaa ulkomaisia. Ulkomaisista yöpymisistä yli 40 prosenttia kirjattiin Uudellamaalla ja 18 prosenttia Lapissa.

Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2014 noin 140 000 henkilöä mikä on 5,5 prosenttia kaikista työllisistä. Uudellamaalla näistä työskenteli reilu kolmannes. Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa alalla työskenteli kummassakin reilut kymmenen tuhatta ihmistä. Yhteensä näissä suurten kaupunkien maakunnissa työskenteli hieman yli puolet matkailutoimialojen työllisistä. Pääosa työskentelee majoitus- ja ravitsemistoiminnan ja henkilöliikenteen parissa. Vuokratyövoima ei sisälly matkailulle tyypillisten toimialan lukuihin vaan se luetaan liike-elämän palvelujen työllisyyteen.

Vuonna  2014  matkailutoimialoilla  oli noin 28 900 yritystä. Vuosina 2007-2014 alalle perustettiin 3 000 uutta yritystä. Toimipaikkoja oli 31 547,  joista  Uudellamaalla sijaitsi 10 306. Matkailutoimialojen toimipaikoista 38 prosenttia oli ravitsemispalveluja ja 30 prosenttia  henkilöliikennepalveluja.  Kulttuuripalveluissa  sekä  urheilu- ja  virkistyspalveluissa  oli  kummassakin  10  prosenttia  toimipaikoista.  Majoituspalveluissa oli  7  prosenttia  toimipaikoista.  Matkatoimisto-,  matkanjärjestäjä-  ja  ohjelmapalvelujen  osuus  toimipaikoista oli vain 5 prosenttia mutta Lapissa niiden osuus oli 16 prosenttia toimipaikoista.

Matkailun tilinpidon avulla mitataan matkailun taloudellista merkitystä Suomen kansantaloudelle. Matkailun tilinpito perustuu kansainvälisesti sovittuihin standardeihin ja eri maiden tilinpidot ovat vertailukelpoisia keskenään.


Lue lisää:

Matkailu lukuina

Aluelliinen matkailutilinpito  – matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2013-2014 (pdf)

Matkailutilinpidon avainluvut

Visit Finlandin tilastopalvelu Rudolf

Päivitetty 04.05.2017

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake